Polecamy sklep ogrodniczy Sadowniczy.pl

Temat na czasie

Wczesne warzywa – uprawa nowalijek w gruncie i w inspekcie
uprawa nowalijek fot. ldprod - Fotolia.com
Nowalijki to pierwsze warzywa zbierane wczesną wiosną. Lepiej uprawiać je samemu, niż kupować w sklepie, aby mieć pewność, że są zdrowe. Wczesne warzywa pozwolą nam wzmocnić osłabiony zimą organizm i uzupełnią braki witamin, dlatego warto wprowadzić je do codziennej diety. Dowiedz się jakie warzywa wysiewać wczesną wiosną.  

tydzień w ogrodzie   27-03 - 02-04

korona drzewa owocowego, fot. SXC
Drzewa owocowe (śliwy, grusze, jabłonie) warto prześwietlić, aby rozluźnić korony i dopuścić światło do ich wnętrza. Pamiętajmy, że jednorazowo można usunąć nie więcej niż 15% korony, a rany po usuniętych gałęziach należy posmarować maścią ogrodniczą. Nie powinno się ciąć starych i grubych gałęzi, gdyż powstające rany są duże i źle się zabliźniają ...
Pod koniec marca można przystąpić do pierwszych zabiegów pielęgnacyjnych trawnika. Ważne, by na początku z jego powierzchni wygrabić tzw. filc: suchą trawę, liście i śmieci ...
Pamiętajmy o zwałowaniu trawnika. Zabieg ten polega na dociśnięciu walcem kęp trawy, które z powodu zamarzania i odmarzania gleby zostały wypchnięte ponad powierzchnię gruntu ...
Jeśli na drzewach są jeszcze zaschnięte owoce - trzeba je usunąć, bo mogą być źródłem chorób roślin ...
Bratki doskonale nadają się na pierwsze wiosenne dekoracje skrzynek i pojemników balkonowych, a także do ożywienia niezbyt kolorowych o tej porze rabat w ogrodzie ...
zobacz wszystkie
Twój ogród / Nawierzchnie i tarasy / Artykuły /

Renowacja nawierzchni z kostki brukowej

Żeby zachować walory estetyczne ścieżek i podjazdów z kostki brukowej, zazwyczaj wystarczy regularnie poddawać ją prostym zabiegom pielęgnacyjnym. Zdarza się jednak, że przyczyna źle prezentującej się nawierzchni tkwi głębiej i wówczas trzeba zacząć od podstaw.

renowacja kostki brukowej fot. Semmerlock

Czyszczenie kostki brukowej

W zależności od rodzaju zabrudzeń, stosuje się inne metody czyszczenia i odnawiania ścieżek i podjazdów z betonowej kostki brukowej.

czyszczenie kostki brukowej fot. Bruk-Bet
Na powstające na nawierzchni zabrudzenia należy reagować szybko, najlepiej użyć wody pod ciśnieniem i środka myjącego,
fot. Bruk-Bet

Tłuste plamy
Najczęstsze i jednocześnie sprawiające najwięcej kłopotu zabrudzenia na nawierzchni z kostki brukowej pochodzą z substancji oleistych: olej silnikowy wyciekający z samochodu lub tłuszcz z grillowanych mięs. Takie plamy najlepiej usuwać natychmiast – zanim wnikną w pory kostki.

Najskuteczniejszy jest silny strumień ciepłej wody z dodatkiem detergentu rozpuszczającego tłuszcz – np. płynu do mycia naczyń. Użycie silniejszego środka może doprowadzić do odbarwienia nawierzchni, dlatego przed jego użyciem trzeba zrobić test na małym jej fragmencie.

Inną polecaną metodą jest posypanie świeżej plamy piaskiem – tłuszcz zamiast wnikać w kostkę, wsiąknie w piasek. Po kilkunastu minutach trzeba go zmieść, a nawierzchnię przemyć jak wyżej.

Resztki tynków i farb
Takie zabrudzenia powstają wówczas, gdy nawierzchnia ułożona jest przed wykończeniem domu. Żeby do nich nie dopuścić, kostkę przykrywa się materiałem nieprzepuszczającym wody – płachtą grubej folii. Jeśli nawierzchnia nie została zabezpieczona i pojawiły się zabrudzenia, najlepiej usunąć je na świeżo, np. za pomocą szpachli, a następnie wyczyścić to miejsce wodą pod ciśnieniem.

W przypadku zaschniętych i uporczywych pozostałości po mokrych materiałach wykończeniowych, konieczna może okazać się usługa czyszczenia nawierzchni poprzez piaskowanie kostki lub zeszlifowania jej przy użyciu specjalnych tarcz.

impregnacja kostki brukowej fot. Kamal
Impregnacja nawierzchni z kostki brukowej chroni ją przed wchłanianiem zanieczyszczeń,
fot. Kamal

Po takich zabiegach, pory kostki brukowej są odsłonięte, zatem kolejnym koniecznym etapem jest jej impregnacja.

Preparaty impregnacyjne chronią kostkę przed wnikaniem zabrudzeń oraz poprawiają jej mrozoodporność. Najlepsze z nich nie zmieniają pierwotnego wyglądu kostki, gorsze mogą dawać wrażenie plastikowej warstwy na nawierzchni.

Zielony nalot i mech
Mech i zielone przebarwienia, powstające na kostce w mokrych, wilgotnych i zacienionych miejscach – to skutek źle wykonanej podbudowy, która nie przepuszcza wody opadowej oraz nieprawidłowo ukształtowanego spadku, uniemożliwiającego spływanie wody z powierzchni kostki. Taka nawierzchnia nie tylko wygląda nieestetycznie, ale także jest śliska, przez co także niebezpieczna.

Aby usunąć mech i nie zniszczyć przy tym powierzchni, trzeba użyć odpowiedniego środka. Na rynku bez trudu znajdziemy całą gamę preparatów do usuwania mchu. Niektóre z nich nakłada się pędzlem, inne aplikuje metodą natryskową. Do usunięcia mchu można też użyć myjki ciśnieniowej. W każdym przypadku należy stosować się do zaleceń producenta kostki.

podbudowa pod nawierzchnię z kotki brukowej rys. Libet
Grubość warstw podbudowy oraz kostki zależy od planowanego użytkowania nawierzchni ścieżki (a) i podjazdu (b), rys. Libet

Zanim rozpoczniemy układanie kostki…

Wykonajmy (przynajmniej prowizoryczne) badanie geotechniczne gruntu, co pozwoli prawidłowo określić jego parametry. Od rodzaju podłoża zależy sposób przygotowania powierzchni. Pominięcie tego etapu może skutkować błędami prowadzonych robót, a następnie powodować wypiętrzanie czy odbarwianie się kostki. Takie badanie może wykazać, że np. wody gruntowe zawierają domieszki rud metali, co może grozi powstawaniem zacieków lub zmianą koloru kostki.

układanie kostki brukowej fot. Libet
fot. Libet

Układanie kostki brukowej - nie na styk!

Kostki brukowej nie należy układać na styk; konieczne jest zachowanie 3-milimetrowych spoin. Zbyt ciasno ułożona będzie powodować nadmierne napieranie na siebie elementów pod wpływem obciążeń poziomych. Po ułożeniu kostek brukowych, nawierzchnię wyrównuje się zagęszczarką wibracyjną – bardzo ważne, aby ta miała osłonę elastomerową – nakładkę zabezpieczającą, umieszczoną na stalowej płycie. Brak takiej nakładki spowoduje powstanie zarysowań na kostce. Następnym krokiem jest rozsypanie na powierzchni drobnego piasku, który wniknie w szczeliny i zaklinuje kostki między sobą.

Po zmieceniu piasku, warto zabezpieczyć nawierzchnię impregnatem zmniejszającym nasiąkliwość – to ułatwi utrzymanie nawierzchni w czystości i ożywi jej barwę.

Zapadanie się nawierzchni z kostki brukowej

To efekt źle wykonanej podbudowy; do zapadania najczęściej dochodzi wskutek wypłukiwania warstwy nośnej i jej destabilizacji. Może do tego dojść na słabych gruntach o niskiej spoistości oraz gdy została zastosowana warstwa rozsączająca bez separatora – geowłókniny (maty z włókien syntetycznych).

Geowłóknina zapobiega przemieszczaniu się materiałów poszczególnych warstw podbudowy. Zatem na gruntach rodzimych o niskiej przepuszczalności, gdzie nie zastosowano separatora, nawierzchnię z kostki trzeba rozebrać, a następnie od nowa poprawnie wykonać podbudowę.

układanie geowłókniny pod kostkę brukową fot. Libet
Geowłóknina zapobiega mieszaniu się warstw, które dzieli, eliminuje tym samym ryzyko zapadania się nawierzchni, fot. Libet

Najniżej położona w takim przypadku będzie 10-centymetrowa warstwa rozsączającą z zagęszczonego piasku, którą należy okryć geowłókniną. Nie tylko uniemożliwi ona przenikanie kruszywa z warstw, które dzieli, ale także zapewni lepsze zagęszczenie podbudowy. Dzięki temu warstwa rozsączająca będzie skuteczna przez długie lata, a nawierzchnia nie będzie się zapadać.

Na tak przygotowanym gruncie można wykonać podbudowę. Jej grubość dostosowuje się do planowanego obciążenia nawierzchni: 10–20 cm – ścieżki (nawierzchnie dla ruchu pieszego); kostka grubości 6 cm; 25–40 cm – podjazdy (nawierzchnie dla ruchu kołowego); kostka grubości 8–10 cm.

Na podbudowę wykorzystuje się najczęściej: żwir, tłuczeń, grys, żużel lub mieszaninę piasku i żwiru. Materiał układa się warstwami o grubości ok. 10 cm. Każdą z nich zagęszcza się mechanicznie i wyrównuje przy użyciu mat. Kolejną warstwą jest warstwa podkładowa z piasku.

Uwaga! Podkład po zagęszczeniu obniży się, dlatego poziom podsypki powinien być odpowiednio wyższy.

układanie nawierzchni z kostki brukowej fot. Lafarge
Warstwę podkładową można wyrównać przy użyciu łaty, fot. Lafarge

Nieestetyczne „wybrzuszenia” w nawierzchni

Do takich problemów może dochodzić wtedy, gdy jako warstwę rozsączającą użyto zamiast piasku – cementu lub mieszaniny cementu z piaskiem.

Takie rozwiązanie, choć coraz częściej stosowane, wskazane jest wyłącznie w szczególnych przypadkach i przy spełnieniu określonych warunków – np. właściwym odprowadzaniu wody i sprawdzonej nośności gruntu. W razie braku takiej ekspertyzy, skutki zastosowania cementu mogą być opłakane.

Wykazuje zdolność do kapilarnego podciągania wody, co z kolei powoduje magazynowanie wilgoci w warstwie podbudowy. To może doprowadzić do wymywania luźnych fragmentów podbudowy, a przy temperaturze poniżej 0°C zamarzania wilgoci i rozsadzania jej.

Podbudowa – choć niewidoczna – wpływa na estetykę nawierzchni

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z układaniem kostki brukowej, konieczne jest właściwe określenie przeznaczenia nawierzchni, a co za tym idzie – intensywności i rodzaju obciążeń, na jakie będzie narażona. Nieodpowiednie dobrana warstwa podbudowy oraz błędy wykonawcze będą skutkować problemami w trakcie eksploatacji.

Nowa podbudowa pod kostkę brukową

Po usunięciu wadliwie ułożonej kostki brukowej i przed utworzeniem nowych warstw podbudowy, należy wykonać tzw. korytowanie – czyli utworzyć zagłębienie (wykop) w gruncie rodzimym, odpowiadające powierzchni do ułożenia kostki. Głębokość zagłębienia zależy od przewidywanych obciążeń nawierzchni i rodzaju gruntu:

  • 15–20 cm – grunty piaszczyste i nawierzchnie przeznaczone do ruchu pieszego;
  • do 50 cm – podmokłe gleby gliniaste i nawierzchnie narażone na duże obciążenia ruchem kołowym.

Do wykonania koryta można użyć łopaty lub – w przypadku większych powierzchni – spycharko-ładowarki. Dno koryta musi odpowiadać powierzchni planowanej nawierzchni, a zatem kształtuje się je ze spadkiem w odpowiednim kierunku.

odwodnenie nawierzchni
Na gruntach rodzimych o niskiej przepuszczalności należy stosować separator w postaci geowłókniny – zapobiegnie to przemieszczaniu się warstw podbudowy (z lewej). Do odprowadzania wody z nawierzchni z kostki betonowej służy odwodnienie liniowe (z prawej).

Instalacja odwodnieniowa nawierzchni

Jest konieczna, gdy nawierzchnia z kostki brukowej zajmuje dużą powierzchnię i uformowanie spadku jest niemożliwe, a także na zjeździe do zagłębionego garażu. Możliwość odprowadzenia wody zależy od warunków wodno-gruntowych, głównie od poziomu wody gruntowej i przepuszczalności gleby.

układanie kostki i krawężników fot. Libet
Do wytyczenia linii przebiegu krawężników oraz jej wysokości, najlepiej użyć poziomicy laserowej i sznura, fot. Libet

Spływ wody należy umożliwić poprzez betonowe korytka, połączone rurą odpływową i umieszczone w nawierzchni. Miejscem odprowadzenia wody może być zewnętrzna kanalizacja deszczowa lub studnia chłonna.

Uwaga! Przy garażach położonych poniżej poziomu gruntu, konieczny może się okazać montaż zbiornika z samoczynnie włączającą się pompą.

Układanie krawężników nawierzchni

Do wytyczenia linii przebiegu krawężników oraz jej wysokości, najlepiej użyć poziomnicy laserowej i sznura.

Laser wyznaczy poziom, a rozciągnięty na kołkach sznur linię osadzenia krawężników. Te układa się na warstwie gęstego betonu, a po jego związaniu – obsypuje ziemią od zewnątrz i materiałem podbudowy od środka.

Krawężniki mogą wystawać ponad poziom kostki brukowej lub być z nią równe – zależnie od sposobu zagospodarowania otoczenia.

Uwaga! Pamiętajmy, aby cała nawierzchnia była wyniesiona ponad poziom otaczającego gruntu – takie rozwiązanie zapobiegnie jej zanieczyszczaniu ziemią przy intensywnym spływie wody.

 

Tekst: Emilia Rosłaniec, magazyn Budujemy Dom 1-2/2015,
zdjęcie tytułowe: SemmerlockPolecamy produkty ogrodnicze w sklepie internetowym Sadowniczy.plPozostałe artykuły

kostka brukowa na podjeździe fot. Semmerlock
Nawierzchnie ogrodowe: Kostka brukowa na ścieżki i podjazdy Kostka brukowa znakomicie nadaje się do utwardzania podjazdów, tarasów, chodników... więcej
Sciezka z plyt kamiennych.jpg
Podjazd, taras i ścieżki - jaką kostkę brukową wybrać do ogrodu? Największą popularnością cieszy się obecnie kostka betonowa. Dostępna w ogromnej... więcej
Taras na trawie.jpg
Jaką wybrać nawierzchnię tarasu? Nawierzchnia tarasu może być różna. Drewniana wymaga impregnacji, nie wymagają... więcej
taras fot. Anja Osenberg Pixabay
Budowa tarasu na gruncie i wybór nawierzchni Chyba nikogo nie trzeba przekonywać o korzyściach związanych z posiadaniem tarasu,... więcej
ogród wokół tarasu fot. agmacolor - Fotolia.com
Pomysł na mały ogród na tarasie Ogród na tarasie jest przedłużeniem domu, w widoczny sposób łącząc się z... więcej
taras kompozytowy fot. Eccowood
Remont tarasu - jak i za ile to zrobić? Zakres remontu tarasu zależy od rodzaju usterek. Stosunkowo mało kłopotliwa jest... więcej
zobacz wszystkie
Newsletter ZielonyOgrodek.pl
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Magazyn Gardeners` World Polska - wersja elektroniczna gratis!
Zapisz się na bezpłatny newsletter ZielonyOgrodek.pl, a otrzymasz najnowszy numer magazynu Gardeners` World Polska w wersji elektronicznej. Do rozdania mamy 200 egzemplarzy. Ty otrzymasz jeden z nich całkowicie za darmo.
Co tydzień otrzymasz:
Artykuły o roślinach ogrodowych i doniczkowych, reportaże z wizyt w ogrodach całego świata, porady krok po kroku jak pielęgnować swój ogród, gotowe projekty ogrodów, informacje o nowych produktach, ofertach i promocjach.
x

Zamknij okno
Newsletter
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe
informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Magazyn Gardeners` World Polska - wersja elektroniczna gratis!
Zapisz się na bezpłatny newsletter ZielonyOgrodek.pl, a otrzymasz najnowszy numer magazynu Gardeners` World Polska w wersji elektronicznej. Do rozdania mamy 200 egzemplarzy. Ty otrzymasz jeden z nich całkowicie za darmo.
Co tydzień otrzymasz:
  • artykuły o roślinach ogrodowych i doniczkowych,
  • reportaże z wizyt w ogrodach całego świata,
  • porady krok po kroku jak pielęgnować swój ogród,
  • gotowe projekty ogrodów,
  • informacje o nowych produktach, ofertach i promocjach.
Zapisz się do newslettera
Preparaty ekologiczne do oczek wodnych

Nawet najlepiej zaprojektowane i wykonane oczko wodne nie powinno być pozostawione same sobie. Właściwa pielęgnacja pozwala zachować naturalne ...