krok po kroku
Artykuły
warzywnik w ogrodzie fot. Karen Warner - Pixabay.com
Krok po kroku. Zakładanie warzywnika Warzywa z własnej uprawy to marzenie niejednego posiadacza zielonego zakątka. Na szczęście ich samodzielna uprawa  nie jest trudna i wbrew pozorom nie wymaga wiele miejsca. Zobacz, jak krok po kroku założyć warzywnik w ogrdzie.
Ogrodowi pomocnicy: Niezbędne narzędzia ogrodowe Aby nasz dom ładnie się prezentował, należy zadbać o jego bezpośrednie otoczenie, a więc trawnik, krzewy ozdobne, ciągi komunikacyjne, znajdujące się na posesji drzewa, rabaty z kwiatami czy ogród warzywny. Do tego potrzebne są odpowiednie narzędzia i sprzęty.
Czy warto kupować rośliny przez Internet? Wiosna to znakomity czas na wysiew nasion, sadzenie roślin i nawożenie ogrodu, dlatego już od pierwszych dni nowego roku zaczynamy rozglądać się za nasionami i nawozami. Zwykle kupujemy je w stacjonarnych sklepach ogrodniczych, jednak coraz większą popularnością cieszą się też zakupy internetowe.
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W X Y Z Ż
A

Acidofit

Roślina kwasolubna, która najlepiej rośnie w pH mniejszym niż 7.
  Wśród acidofitów wyróżnia się rośliny umiarkowanie kwasolubne, które preferują gleby o pH 5-7 i rośliny wybitnie kwasolubne, które potrzebują ...
więcej

Akarycydy

Środki ochrony roślin zwalczające przędziorki - inaczej środki przędziorkobójcze.
więcej

Alpinarium

Jest ogrodem, w którym uprawia się rośliny alpejskie, górskie, okolic pogórza oraz litofity.
Alpinaria stanowią działy ekologiczne wielu ogrodów botanicznych i różnią się od ogrodów skalnych (skalniaków) tym, że naśladują warunkami ...
więcej

Altana

Jest to lekka budowla ogrodowa, często ozdobna, najczęściej zbudowana z drewna lub ze stali. Może być elementem stałym lub rozkładanym sezonowo.
Ma za zadanie chronić przed deszczem i słońcem, jest miejscem spotkań towarzyskich i odpoczynku. Altana może być zbudowana na planie kwadratu ...
więcej

Arboretum

Ogród dendrologiczny, dendrarium (łac. arbor – drzewo) – wyodrębniony obszar, na którym znajduje się kolekcja drzew i krzewów, utrzymywany w celu naukowo-badawczym (np. prace nad aklimatyzacją obcych gatunków), bądź ochrony rzadkich gatunków i odmian.
Większość arboretów specjalizuje się w hodowli i uprawie wybranych roślin, a teren arboretum traktowany jest jako matecznik, produkujący rośliny ...
więcej

Architektura krajobrazu

Sztuka kształtowania przestrzeni wokół człowieka w skali krajobrazu, zgodnie z jego naturalnymi właściwościami i kulturowymi tradycjami za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu.
Są to uwarunkowania naturalne, takie jak: rzeźba terenu, istniejąca roślinność, gleba, klimat, a także kultura regionu i miejscowe tradycje ...
więcej

Areola

Charakterystyczny dla kaktusów wytwór morfologiczny, odróżniający je od sukulentów. Z areoli wyrastają włoski, ciernie, pędy boczne i kwiaty.
więcej

Atraktanty

Inaczej czynniki wabiące. Dźwięk, światło, związki chemiczne, kształty lub kombinacje takich sygnałów o działaniu wabiącym, zwiększające atrakcyjność seksualną, przyciągające gatunki zapylające kwiaty, rozsiewające nasiona, itp.
więcej
B

Bakteriocydy

Środki ochrony roślin stosowane do zwalczania bakterii chorobotwórczych - inaczej środki bakteriobójcze.
więcej

Biohumus

Jest to płynny nawóz organiczny, inaczej nazywany wermikompostem lub kompostem koprolitowym. Otrzymany jest z odchodów dżdżownic.
Biohumus jest to nawóz powstały z odchodów dżdżownicy kompostowej (Eisenia fetida). Nawóz ten utrzymuje się po przetworzeniu przez dżdżownice ...
więcej

Blaszka liściowa

Jest to główna część liścia, zwykle płaska i cienka, rozpięta na szkielecie z wiązek przewodzących, tworzących użyłkowanie liścia.
Kształt liścia Liście można rozróżniać na podstawie kształtu blaszki. Najważniejsze rodzaje to: liść trawiasty, liść szablasty, liść ...
więcej

Bonsai

Metoda uzyskiwania karłowych drzew lub krzewów przy zastosowaniu szeregu specjalnych zabiegów – t.j. cięcie pędów i korzeni, drutowanie pędów w celu nadania im określonego kształtu, usuwanie pąków oraz sadzenie roślin w specjalnych płaskich donicach.
Sztuka formowania bonsai narodziła się w Chinach około 2000 lat temu (jest tam nazywana pensai). Bonsai pochodzi z języka japońskiego, od słów: ...
więcej

Boskiet

Inaczej gaik, zagajnik. To każda grupa kilku drzew lub krzewów stanowiąca samodzielny element kompozycyjny.
W ogrodzie geometrycznym pojęcie to oznacza zwykle oddalone od głównego budynku partie wysokich drzew ujęte w strzyżone szpalery. Boskiet liniowy, ...
więcej

Botanika

Biologia roślin, z greckiego botanē, co znaczy zieleń, owoc, roślina. Jest to dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Szeroki zakres problematyki jest przyczyną wyodrębniania licznych, w różnym stopniu samodzielnych działów.
więcej

Broderia

Inaczej parter haftowy. Geometryczne lub ornamentalne formowanie ciągów kwiatowych i trawników otoczonych strzyżonym obramowaniem topiarów i kolorowym żwirem lub piaskiem.
więcej

Bulwa

Silnie pogrubiony korzeń lub pęd podziemny o ograniczonym wzroście z pąkami bocznymi – oczkami. Bulwa pełni rolę spichrzową, u niektórych roślin może magazynować wodę.
Dzięki przetrwalnikowej funkcji bulw byliny mogą po okresie niesprzyjającym wegetacji (zima lub susza) odtworzyć część nadziemną z zawiązków ...
więcej

Bylina

Wieloletnia (łac. herba perennis), trwała roślina zielna (o niezdrewniałych pędach), która z powodu zimy lub suszy traci całkowicie lub częściowo pędy nadziemne.
Bylina to wieloletnia roślina zielna o zimujących organach podziemnych (np. bulwy, kłącza, cebule) oraz pąkach przyziemnych. Byliny są lepiej przystosowane ...
więcej

Byliny nie zimujące w gruncie

Wiele bylin często o bardzo efektownych i o szerokiej skali zastosowania traktuje się w uprawie jak rośliny jednoroczne.  
Zwykle sadzi się je w końcu kwietnia lub na początku maja do gruntu albo, a dopiero w końcu maja (po wiosennych przymrozkach) na miejsca stałe. ...
więcej

Byliny zimujące w gruncie

Byliny zimujące w gruncie to różnorodna grupa roślin wieloletnich zielnych. Większość z nich bez problemu znosi zimy, niektóre wymagają okrycia lub osłonięcia przed mrozem. Do bylin zimujących w gruncie należy większość roślin cebulowych.
więcej
C

Cabinet

Inaczej gabinet, zielony salon. Niewielki placyk wewnątrz boskietu.
Cabinet jest zamknięty specjalnie strzyżoną roślinnością, tworzący intymną, wydzieloną z całości ogrody przestrzeń, często ozdabiany posągami ...
więcej

Cebula

(łac. bulbus) Silnie skrócony pęd (tzw. piętka) ze zgrubiałymi przekształconymi liśćmi spichrzowymi (tzw. łuski). Z pąka wyrastają kwiaty i liście.
Cebule mogą być pojedyncze, jak np. u tulipana, liczne, okryte wspólną łuską, jak np. u czosnku pospolitego lub tworzące oddzielne ząbki, jak ...
więcej

Centrum ogrodnicze

Miejsce w którym prowadzi się sprzedaż detaliczną towarów i usług wykorzystywanych przy tworzeniu, pielęgnacji i upiększaniu otoczenia wszędzie tam gdzie człowiekowi towarzyszą rośliny.
Definicja ta nie określa jaką powierzchnię powinno mieć centrum ogrodnicze i czym różni się ono od sklepu ogrodniczego.    
więcej

Chlorofil

Zielony barwnik występujący w komórkach roślin, biorący udział w fotosyntezie.
Chlorofil absorbuje promienie słoneczne i wykorzystuje ich energię do produkcji związków organicznych z dwutlenku węgla i wody.  
więcej

Chochoł

Zimowa, słomiana ochrona (otulina) zakładana na rośliny w celu ochrony przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.
więcej

Choroba bakteryjna

Jest to choroba wywołana przez bakteria, które rozwijają się kosztem rośliny żywicielskiej.
Objawy chorób bakteryjnych to najczęściej zgnilizny. Choroby bakteryjne zwalcza się za pomocą bakteriocydów.
więcej

Choroba fizjologiczna

Brak lub niedobór w glebie ważnego dla rośliny składnika pokarmowego.
Powoduje on zaburzenia w procesach fizjologicznych rośliny objawiające się np. żółknięciem, wybujałym wzrostem lub spowolnieniem wzrostu. Choroba ...
więcej

Choroba grzybowa

Jest to choroba wywołana przez grzyby, które rozwijają się kosztem rośliny żywicielskiej.
Objawy chorób grzybowych to najczęściej pleśnie lub ordzawienia liści. Choroby grzybowe zwalcza się za pomocą fungicydów.
więcej

Chwast

Jest to każda niepożądana roślina. Chwastem może być ogórek w zagonie z pomidorami lub perz na trawniku.
Chwasty to rośliny niekorzystnie oddziaływające na rośliny uprawne, konkurując z nimi o pokarm, wodę i światło. Chwasty są zwykle bardzo żywotne, ...
więcej

Ciecz użytkowa

Jest to środek ochrony roślin wymieszany z wodą w odpowiednich proporcjach (podanych na etykiecie-instrukcji stosowania) przeznaczony do wykonania zabiegu ochrony roślin.
Przed przystąpieniem do przygotowania cieczy użytkowej dokładnie ustal potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlej do zbiornika opryskiwacza ...
więcej
D

Darń

Zwarta okrywa m.in. łąk i ogrodów i pastwisk, składająca się głównie z trawy i roślin motylkowatych lub też z samej trawy, tworząc trawnik.
  Darń, poprzez gęsty system korzeni roślin, silnie wiąże się z wierzchnią warstwą gleby.
więcej

Dendrologia

Nauka o drzewach (gr. déndron – drzewo, lógos – nauka), inaczej drzewoznawstwo. Dział botaniki zajmujący się drzewami i krzewami, w tym m.in. ich morfologią, anatomią, geografią, genetyką. Zajmuje się też introdukcją – wprowadzeniem do uprawy obcych gatunków roślin oraz ich aklimatyzacją.
Badania i obserwacje drzew prowadzone są w głównie arboretach i ogrodach botanicznych oraz ogrodach dendrologicznych lub przy uczelniach rolniczych. ...
więcej

Dojrzałość zbiorcza owoców

Dojrzałość zbiorcza owoców to stan fizjologicznego rozwoju owoców charakteryzujący się minimalną intensywnością oddychania, w którym są one już całkowicie wykształcone i wyrośnięte a szypułki łatwo odrywają się od pędu owoconośnego.
  Zwykle dojrzałość zbiorcza owoców występuje wcześniej (rzadko w tym samym czasie) niż dojrzałość konsumpcyjna lub przetwórcza. Jest wiele ...
więcej

Doniczka

Pojemnik do uprawy roślin, zwykle rozszerzający się ku górze. Doniczka zawsze posiada otwór odpływowy w dnie - przez który odpływa nadmiar wody. Tym różni się od osłonki na doniczkę, która nie posiada otworu odpływowego.  
W sprzedaży dostępnych jest wiele różnych rodzajów doniczek . Mogą być wykonane z plastiku, stali, ceramiki lub drewna. Każdy z tych materiałów ...
więcej
E

Ekologia

Nauka zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem.
Jest to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie ...
więcej

Epifity

Inaczej porośla. Rośliny rosnące na gałęziach drzew, które służą jej tylko za podporę. Nie pobierają z nich składników pokarmowych ani wody, czym różnią się od pasożytów. Epifitami jest wiele gatunków storczyków i roślin z rodziny ananasowatych.  
Epifity są pospolite na obszarach tropikalnych, gdzie taki tryb życia umożliwia im lepszy dostęp do światła. Wiele epifitów spotyka się wśród ...
więcej

Etykieta-instrukcja stosowania środka ochrony roślin

Etykieta jest oficjalnym dokumentem, który zawiera informacje o prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu produktu. Użytkownik powinien przestrzegać zasad wskazanych na etykiecie-instrukcji.
Przeczytaj dokładnie wszystkie informacje, nawet jeśli wydaje Ci się, że się powtarzają. Nie ulegaj wrażeniu, że informacje znajdujące się ...
więcej
F

Fauna

Świat zwierząt. Ogólne określenie na wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze.
więcej

Feromony

To substancje chemiczne wykorzystywane przez mikroorganizmy, rośliny, a także zwierzęta do przekazywania informacji oraz do wywierania określonego wpływu na otoczenie.
To skomplikowane mieszaniny wielu różnych substancji chemicznych, często z jednym dominującym składnikiem, znacznie rzadziej są to jednoskładnikowe ...
więcej

Flora

Świat roślin. Ogół gatunków roślin występujących na określonym obszarze, zwykle bez gatunków roślin uprawnych.
więcej

Florystyka

To artystyczne projektowanie i układanie kwiatów w kompozycje.
Florystyka to także dział fitogeografii zajmujący się zbieraniem danych o występowaniu roślin na określonym obszarze, czyli sporządzaniem spisów ...
więcej

Fotosynteza

Proces tworzenia przez rośliny, przy wykorzystaniu chlorofilu, złożonych związków organicznych z dwutlenku węgla i wody oraz przy udziale energii pochodzącej ze światła słonecznego. Produktem ubocznym fotosyntezy jest tlen.
Reakcję fotosyntezy przeprowadzają rośliny zielone, ponieważ zawierają zielony barwnik - chlorofil. Fotosynteza jest procesem złożonym i skomplikowanym ...
więcej

Fungicydy

Środki ochrony roślin do zwalczania grzybów chorobotwórczych - inaczej środki grzybobójcze.
więcej
G

Gabion

Jest to element architektury ogrodowej o kształcie prostopadłościennego kosza wykonanego ze stalowej siatki, wypełnione różnymi materiałami - kamieniami, szkłem, drewnem.
Gabiony są łatwe w montażu. Dostarcza się je na budowę gotowe, a w miejscu wbudowania wypełnia kamieniami, kruszywem lub innymi materiałami. Stosuje ...
więcej

Gazon

Duży ozdobny trawnik w kształcie prostokąta, koła lub owalu znajdujący się na podjeździe do pałacu lub dworu, otoczony wokół drogą dojazdową kończącą się bezpośrednio przed wejściem do rezydencji.
Gazon może być ozdobiony klombami kwiatowymi, kompozycjami krzewów, pojedynczymi drzewami, a także fontanną lub innymi drobnymi formami architektonicznymi ...
więcej

Gleba

Gleba jest warstwą litosfery, która powstała ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych.
Gleba zapewnia roślinom miejsce do życia oraz wodę, substancje pokarmowe i powietrze, podtrzymuje także populację mikroorganizmów, które ponownie ...
więcej

Glebogryzarka

Jest to mechaniczne narzędzie ogrodnicze służące do spulchniania gleby.
Glebogryzarki przeznaczone są do płytkiej uprawy gleby, przede wszystkim do spulchniania i wyrównania dużych powierzchni gleby. Można nimi także ...
więcej
H

Hartowanie

Jest to stopniowe przyzwyczajanie rozsady lub roślin uprawianych por przykryciem do warunków panujących na zewnątrz - przede wszystkim do słońca i temperatury.
więcej

Herbicydy

Środki ochrony roślin używane do zwalczania chwastów - inaczej środki chwastobójcze.
więcej

Hodowla roślin

Jest to nauka mająca na celu polepszenie cech dziedzicznych u roślin uprawnych lub ozdobnych, obejmującą również praktyczne działania, których celem jest wytworzenie gatunków, odmian lub mieszańców o pożądanych cechach – np. lepszych jakościowo lub bardziej plennych.
więcej

Hydroponika

Inaczej hydrokultura. To alternatywny do uprawy ziemnej sposób uprawy roślin. Ziemia stosowana w uprawie tradycyjnej zastąpiona została ceramicznym, obojętnym chemicznie granulatem.
System bezglebowej uprawy roślin polegający na uprawie roślin z zastosowaniem specjalnych pożywek wodnych, dzięki czemu gleba nie jest niezbędna ...
więcej
I

Insektycydy

Środki ochrony roślin do zwalczania owadów - inaczej środki owadobójcze.
więcej

Inspekt

Pojemnik w którym uprawiane są roślin w okresie wczesnej wiosny, czy późnej jesieni. Inspektem jest zwykle skrzynia wykonana z drewna, lekkiego betonu lub tworzyw sztucznych, nakryta oknami inspektowymi, wpuszczona na stałe w ziemię lub przenośna.
Inspekty wykorzystuje się do produkcji rozsady warzyw i roślin ozdobnych charakteryzujących się wrażliwością na niskie temperatury, długim ...
więcej
J

Jagodnik

Jagodnik to wydzielone miejsce w sadzie lub w ogrodzie, gdzie uprawiane są rośliny jagodowe (np. truskawka, borówka). Rośliny jagodowe w jagodniku rosną na określonej powierzchni w formie rzędów, łanów pasów lub zagonów.  
  Rośliny jagodowe udają się dobrze na glebach zaliczanych do klasy bonitacyjnej III i IV. Gleby lepszej klasy są rzadko przeznaczane pod plantacje. ...
więcej

Jesień

Jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową oraz (w przypadku Polski) stosunkowo dużym w skali roku opadem atmosferycznym.
W świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed kolejną zimą. Na przełomie lata i jesieni część zwierząt przenosi się ...
więcej
K

Keramzyt

Porowate, lekkie i wytrzymałe kruszywo ceramiczne, powstałe przez wypalenie wysokoilastej gliny pęczniejącej w piecach obrotowych w temperaturze ok. 1150°C.
Keramzyt stosowany jest w ogrodnictwie do drenaży roślin w donicach i uprawach w gruncie, spulchniania ziemi uprawnej, podsypek pod roślinami ograniczającymi ...
więcej

Klomb

Jest to rodzaj rabaty kwiatowej w postaci koła lub elipsy z lekkim wypiętrzeniem w celu podkreślenia wertykalności kompozycji. Rośliny w środku najwyższe do najniższych na zewnątrz.
Klomb to zwykle niewielki obszar ogrodu, najczęściej kolisty lub owalny o łagodnie zwiększającej się ku centrum wysokości, pokryty trawnikiem ...
więcej

Kompost

Nawóz ogrodniczy o dużej zawartości próchnicy, który otrzymywany jest w wyniku rozkładu odpadków organicznych z ogrodu – liście, cienkie gałązki, skoszona trawa i odpadków organicznych z kuchni – resztki roślin, torebki po herbacie.
Kompost, nazywany „czarnym złotem ogrodników”, to nawóz organiczny wytwarzany z odpadów roślinnych i zwierzęcych w wyniku częściowego, tlenowego ...
więcej

Kompostowanie

Naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy – bakterie tlenowe, mrówki, nicienie i inne.
Jest to proces przetwarzania substancji organicznych w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu (powietrza), w odpowiedniej temperaturze i wilgotności.  
więcej

Kompostownik

Specjalna skrzynia służąca do kompostowania odpadów organicznych.
Może to być samodzielnie zrobiona skrzynia z desek, żerdzi, siatki drucianej lub z innych materiałów lub gotowa, wykonana najczęściej z tworzyw ...
więcej

Korzeń

Podziemna część rośliny, której zadaniem jest utrzymywanie rośliny w podłożu oraz pobieranie wody i składników pokarmowych z podłoża.
korzeń palowy - to jeden centralny korzeń, którego zadaniem jest utrzymywanie rośliny w ziemi. Od korzenia palowego odchodzą korzenie boczne. Korzeń ...
więcej

Krzew

Roślina zdrewniała wielopędowa, która nie wytwarza ani pnia ani korony, przekraczająca 0,5 m wysokości. Krzewy mają krótki pęd główny, z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne.
Zazwyczaj liczne pędy wyrastają z tak zwanej szyjki korzeniowej i rozgałęziają się na różnych wysokościach, czasem wyrastają z korzeni, po ...
więcej

Krzewinka

Niska roślina wieloletnia, dorastająca do 50 cm wysokości, o rozgałęzionych zdrewniałych pędach, bez wyraźnego pnia głównego.
Krzewinki mogą występować pojedynczo, kępami lub tworzyć całe łany, jak np. borówka, wrzos zwyczajny. Specyficzna formą życiową są tzw. krzewinki ...
więcej

Kwiat

Organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania generatywnego roślin. Kwiat jest częścią pędu. Części kwiatu są przekształconymi liśćmi.
Kwiaty rozwijają się z pączków kwiatowych, albo jako pędy boczne. Kwiaty przeważnie wyrastają szczytowych częściach pędu. Kwiaty pełnią ...
więcej
L

Las

Formacja roślinna, której głównym składnikiem są drzewa - zwarcie rosnący drzewostan. Może to być zespół naturalny lub stworzony przez człowieka.
Charakteryzując lasy szczególną uwagę zwraca warstwowość ich budowy. Podstawowe warstwy to: korony drzew - na ogół dominują sosna i świerk, ...
więcej

Lato

Jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najwyższymi temperaturami powietrza w skali roku. W świecie roślin jest to okres dojrzewania nasion i owoców, a w świecie zwierząt jest to okres wydawania na świat nowego pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia.
Lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego i trwa do momentu równonocy jesiennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli ...
więcej

Liść

Główny organ rośliny, w którym przebiega fotosynteza. Liście występują w różnych kształtach i rozmiarach.
Liść - łac. follium. Organ roślin naczyniowych, dwubocznie symetryczny, o ograniczonym wzroście szczytowym (z wyjątkiem paproci). Liści jest ...
więcej
M

Makroelementy

Makroelementy, makrominerały, to pierwiastki, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju organizmów. Do makroelementów należą: Azot [N], Fosfor [P], Potas [K], Magnez [Mg], Wapń [Ca], Siarka [S].
Makroelementy występują w glebach w dużych stężeniach i stosunkowo duże ich ilości pobierają rośliny, których wzrost może ulegać zahamowaniu ...
więcej

Mieszaniec

Roślina powstała w wyniku skrzyżowania ze sobą dwóch różnych genetycznie roślin rodzicielskich.
Większość mieszańców to efekt krzyżowania ze sobą dwóch roślin różnych odmian, niektóre powstają w wyniku krzyżowania ze sobą dwóch ...
więcej

Mieszaniec F1

Pierwsze pokolenie uzyskane w wyniku skrzyżowania ze sobą dwóch wyraźnie różniących się roślin.
Zwykle formy rodzicielskie są czystymi hodowlanymi liniami, a potomstwo jest silnie rosnące. Nasiona z mieszańców F1 nie powtarzają cech rodziców.
więcej

Mikoryza

Rodzaj symbiozy, polegający na współżyciu organów roślin naczyniowych (najczęściej korzeni drzew) z grzybami. Grzyb pomaga roślinie w pobieraniu wody i związków mineralnych z gleby sam pobiera od niej związki organiczne.
Oba gatunki czerpią z mikoryzy korzyści. Drzewa mają ułatwiony dostęp do substancji odżywczych – woda, sole mineralne, gazy, natomiast grzyby ...
więcej

Mikroelementy

Mikroelementy to składniki występujące w glebie w śladowych ilościach, ich stężenie jest od stu do tysiąc razy mniejsze niż makroelementów, a mimo to są ważnym czynnikiem dla wzrostu i rozwoju roślin. Do mikroelementów należą: Żelazo [Fe], Mangan [Mn], Miedź [Cu], Cynk [Zn], Bor [B], Chlor [Cl], Molibden [Mo].
Rośliny potrzebują ich bardzo mało, ale są one niezbędne jako katalizatory procesów fizjologicznych, takich jak: fotosynteza, oddychanie, powstawanie ...
więcej

Motylkowate

Rodzina motylkowate, inaczej bobowate (Fabaceae) to rośliny zielne, krzewy lub drzewa. Kwiaty są bardzo charakterystyczne, grzbieciste, mające 5 zrośniętych działek kielicha i 5 na ogół wolnych płatków korony. Słupek jest jeden, pręcików jest 10 (często 9 zrośniętych).
  Do motylkowatych zaliczamy wiele roślin o znaczeniu użytkowym: groch, fasolę, bób, soczewicę, soję, łubin i koniczynę. Gatunki z tej rodziny ...
więcej
N

Nasiona

Nasiono, nasienie (łac. semen) – organ roślin nasiennych powstający z zapłodnionego zalążka i składający się z zarodka otoczonego tkanką zapasową i osłoniętego łupiną nasienną.
Funkcją nasiona jest przede wszystkim ochrona zarodka przed niesprzyjającymi warunkami zewnętrznymi.
więcej

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne, tzw. sztuczne, mają ściśle określony skład. Ich podstawowymi i głównymi składnikami są azot (N), fosfor (P) i potas (K), dlatego też często nazywane są nawozami typu NPK.
Nawozy mineralne mogą być jedno, dwu lub wieloskładnikowe. Poza NPK zawierają także niezbędne do prawidłowego rozwoju mikroelementy: siarka, ...
więcej

Nawozy organiczne

Nawożenie organiczne jest zawsze nawożeniem podstawowym (z wyjątkiem niektórych upraw wieloletnich). Nawozy organiczne poprawiają właściwości fizyczne i biologiczne gleby oraz dostarczającym znaczną ilość składników pokarmowych wykorzystywanych przez rośliny.
Do najważniejszych nawozów organicznych zaliczamy obornik i kompost, inne to np.: wióry i mączka z rogów, mączka z krwi, mączka z kości oraz ...
więcej

Nawozy zielone

Nawozy zielone to rośliny, których masę zieloną przekopuje się jako nawóz. Zazwyczaj rośliny przeznaczone na zielony nawóz uprawiamy na polu, często jako poplon lub międzyplon, a następnie wprowadzamy do gleby poprzez przekopanie lub przeoranie. Nawozy zielone można stosować bez ograniczeń i pod każdą uprawę. Stosuje się je najczęściej w okresie późno letnim lub jesiennym po zbiorach.
Do tego celu wykorzystuje się rośliny poplonowe (łubin, bobik, wyka, peluszka, saradela, gorczyca, gryka, facelia, żyto), które dają dużą masę ...
więcej

Nawożenie

Stosowanie nawozów celem utrzymania lub zwiększenia zawartości w glebie składników pokarmowych potrzebnych roślinom oraz polepszenie struktury gleby.
Składniki pokarmowe dostarczane roślinom to głównie azot - N, fosfor – P, potas - K. Nawożenie ma na celu poprawieni właściwości chemicznych, ...
więcej

Nawóz

Produkt (substancja organiczna lub mineralna) dostarczający roślinie składników pokarmowych i poprawiających właściwości podłoża.
Rodzaje nawozów ogrodniczych: nawozy zielone; nawozy organiczne; nawozy mineralne.  
więcej
O

Ochrona roślin

Dział produkcji roślinnej, którego celem jest zapobieganie obniżaniu plonów poprzez szkodniki i choroby oraz zabezpieczenie plonów w magazynach.
Ochrona roślin wspomagana jest przez fitopatologię - naukę o chorobach, entomologię stosowaną - naukę o szkodnikach i herbologię - naukę o chwastach. ...
więcej

Oczko wodne

Niewielki zbiornik wodny (sztuczny, rzadziej naturalny) występujący w ogrodach przydomowych.
Jest małym zalewem, stawem, zbiornikiem, czy akwenem wodnym, zwykle zakładanym w celach dekoracyjnych (krajobrazowych), czasami zasiedlonym przez ryby, ...
więcej

Ogrodnictwo

Inaczej hortologia. Jest to wyspecjalizowany dział nauk rolniczych, traktujący o hodowli i uprawie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz projektowaniu, urządzaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni, czyli architekturze krajobrazu.
Jest to typowa definicja encyklopedyczna. Jak do tej pory ogrodnictwo hobbystyczne nie doczekało się swojej definicji.  
więcej

Ogród botaniczny

Jest miejscem uprawy roślin przeznaczonym do prowadzenia działalności naukowej, ochrony i odnowy gatunków zagrożonych wyginięciem, edukacji oraz do odpoczynku dla zwiedzających.
W ogrodzie botanicznym rośliny sadzone są według określonego porządku (np. według stref klimatycznych, sposobu uprawy, zastosowania). Rośliny ...
więcej

Ogród owocowy

Teren na którym zasadzono drzewa owocowe i krzewy owocowe, do użytku własnego (przydomowy) lub produkcyjnego. Ogród owocowy częściej nazywany jest sadem.
więcej

Ogród przydomowy

Powierzchnia zlokalizowana najczęściej wokół siedziby gospodarstwa, często oddzielona od reszty gospodarstwa.
Obejmuje powierzchnię upraw (jednorocznych i wieloletnich rolnych i ogrodniczych), z których zbiory przeznaczone są na spożycie przez gospodarstwo ...
więcej

Okres wegetacji

Jest to okres wzrostu i rozwoju roślin, obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny.
Jego długość zależy od gatunku rośliny (a nawet od odmiany), warunków klimatycznych, nawożenia itp. Wysoka temperatura i brak wody oraz brak ...
więcej

Oranżeria

Inaczej Pomarańczarnia. Budynek ogrodowy z dużymi oknami, służący do uprawy roślin tropikalnych oraz spotkań towarzyskich.  
  Oranżerie (Pomarańczarnie) to budynki o wysokich i szerokich oknach, zwłaszcza od strony południowej, często ze szklanym dachem. Budowano je ...
więcej

Owoc

Organ rośliny, zawierający jedno lub wiele dojrzałych nasion.
Budowa owoców służy usprawnieniu różnych metod rozsiewania. Owoce mięsiste roznoszone są przez zwierzęta, dla których stanowią pokarm, owoce ...
więcej
P

Parter

Najniższa i najbliższa budynku część ogrodu o układzie geometrycznym, tworząca kwietnik lub gazon o wyszukanym wzorze dekoracyjnym.
W zależności od sposobu wykonania rozróżniamy m.in. partery haftowe (broderie) i partery gazonowe, oranżeriowe, węzłowe itd.
więcej

Pergola

Budowla ogrodowa składająca się z dwóch rzędów słupów podtrzymujących poziomą konstrukcję kratową, na której rozpinane są rośliny pnące. Konstrukcje kratowe tworzą wewnątrz pergoli wnętrze.
Pergola ogrodowa może pełnić wiele funkcji - od podpory dla roślin, nośnika dodatkowego oświetlenia elektrycznego oraz wspornika dla materiałów ...
więcej

Perlit

Wyglądem przypomina małe styropianowe białe kuleczki. Jest to produkt pochodzenia mineralnego, porowaty, dzięki czemu posiada dużą sorbcyjność wodną oraz składników w niej rozpuszczanych, sprzyja właściwemu dawkowaniu ich do korzeni.
Zastosowanie perlitu stpolepsza warunki do rozwoju systemu korzeniowego rośliny, spulchnia podłoże poprawiając oddychanie korzeni. Perlit często ...
więcej

Pestycydy

Pestycydy (łac. pestis – zaraza, caedo – zabijam) – substancje chemiczne lub naturalne, stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych (owadów, gryzoni, grzybów, bakterii) lub niepożądanych (chwastów), używane głównie do ochrony roślin uprawnych.
Rodzaje pestycydów – podział ze względu na ich zastosowanie: bakteriocydy – zwalczają bakterie herbicydy - zwalczają chwasty fungicydy - zwalczają ...
więcej

PH

Skala zawartości jonów wodorowych od 1 do 14, za pomocą której określa się kwasowość lub zasadowość gleby.
Odczyn gleby ma dla rośliny duże znaczenie. Odczyn zależy od zawartości wapnia w glebie, jeżeli jest go mało gleba jest kwaśna. Gleby kwaśne ...
więcej

Piaskowanie trawnika

Piaskowanie trawnika polega na rozrzucaniu piasku na murawę trawnika.
Piasek powinien być średnioziarnisty (nie nadaje się piasek rzeczny, gdyż jest zbyt drobny). Na 100 m2 trawnika należy użyć 0,1-0,15 m3 piasku, ...
więcej

Pikowanie

Zabieg stosowany przy produkcji rozsady, polegający na przesadzaniu siewek z pierwszymi liśćmi właściwymi do pojemników z zasobniejszym podłożem, w większej rozstawie, tak aby miały więcej miejsca.  
Pikowanie pozwala na łatwiejszy rozwój rośliny (gdyż w nowym miejscu ma więcej przestrzeni) ale także na wybraniu do dalszej uprawy tylko roślin ...
więcej

Planty

Rodzaj miejskich terenów zielonych (od słów „plantacja”, „plantowanie”). Są to parki lub zieleńca zakładanego zazwyczaj na miejscu likwidowanych fortyfikacji miejskich: murów obronnych, wałów ziemnych, fos czy dawnego koryta rzecznego.
W Polsce najbardziej znanym przykładem plant są Planty krakowskie, utworzone w pierwszej połowie XIX wieku
więcej

Płodozmian

System zagospodarowania ziemi uprawnej, oparty na zaplanowanym z góry na wiele lat następstwie roślin po sobie, na wyznaczonym do tego celu obszarze podzielonym na mniejsze pola, często nazywane poletkami.
Płodozmian w ogrodach wykorzystuje się przede wszystkim do uprawy warzyw. Jest to praktyka ogrodnicza znana od stuleci polegająca na stosowaniu kolejno ...
więcej

Pnącze

Roślina o długich, wiotkich łodygach, wymagających podparcia. Pnącze przyczepia się do podpory za pomocą wąsów czepnych, ogonków liściowych, kolców, włosków czepnych lub korzeni czepnych.
Ze względu na cechy morfologiczne wyróżniamy następujące rodzaje pnączy: Pnącza prymitywne - nie mają wykształconych organów umożliwiających ...
więcej

Podłoże ogrodnicze

Jest to mieszanka odpowiednio dobranych ziem ogrodniczych i innych składników (np. perlit) służącą do uprawy roślin.
Podłoże często nazywane jest substratem. Podłoża mogą być: pochodzenia mineralnego (np. żwir, piasek, glina, itp.) pochodzenia organicznego ...
więcej

Pomnik przyrody

Pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej.
Pomniki przyrody odznaczają się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków ...
więcej

Przerzedzanie zawiązków

Usuwanie części zawiązków kwiatów lub owoców w celu optymalnego wzrostu i wybarwienia owoców.
Przerzedzanie zawiązków owoców warto wykonać u jabłoni, grusz, brzoskwiń i śliw. W wyniku przerzedzania zawiązków uzyskamy mniej owoców jednak ...
więcej
R

Rabata

Jest to typ nasadzenie roślin, mający zazwyczaj formę pasa o szerokości zwykle od 0,5 do półtora metra (czasami szerzej), przy czym długość rabaty powinna przewyższać jej szerokość nie mniej niż trzy razy.
Rabaty to najlepszy sposób na efektowne wykorzystanie roślin - kwitnących i o dekoracyjnych liściach, gdyż najlepiej wyglądają one posadzone w ...
więcej

Repelenty

Inaczej środki odstraszające lub odstraszacze (łac. repellere – odstraszać, odrzucać) – organizmy żywe, związki chemiczne, urządzenia generujące światło lub dźwięki mające właściwość odstraszania niepożądanych w danym miejscu gatunków.
Ich stosowanie zaliczane jest do biologicznych (ekologicznych) metod ochrony.
więcej

Rezerwat przyrody

Rezerwat przyrody to obszar zachowany w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystem, ostoja lub siedlisko przyrodnicze.
Rezerwatem przyrody może być także siedlisko roślin, siedlisko zwierząt, siedlisko grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające ...
więcej

Rosarium

Różanka, ogród różany (łac. rosarium) - ogród lub jego część, gdzie uprawiane i eksponowane są kolekcje róż.
Rosaria cechują się zwykle dużymi kolekcjami przeróżnych odmian róż ogrodowych. W Polsce przykładami rozariów są: Rosarium w Wojewódzkim Parku ...
więcej

Roślina dwupienna

Roślina dwupienna wytwarza dwa rodzaje kwiatów ze względu na funkcje, jakie pełnią w procesie rozrodczym, są to kwiaty męskie i kwiaty żeńskie.
U roślin dwupiennych oba rodzaje kwiatów występują na różnych osobnikach tego samego gatunku, tworząc egzemplarze tylko żeńskie i egzemplarze ...
więcej

Roślina jednopienna

Roślina jednopienna, wytwarza kwiaty męskie i kwiaty żeńskie na jednym osobniku.
Przykładem roślin jednopiennych są: kukurydza, dynia, sosna, leszczyna. Leszczyna wytwarza na jednym osobniku kwiaty męskie i żeńskie. Kwitnienie ...
więcej

Roślina jednoroczna

Roślina (gr. theros - lato, phyton - roślina), która w jednym okresie wegetacyjnym przechodzi cały cykl życiowy. Wysiana na wiosnę, kwitnie i wydaje nasiona, a następnie zamiera na jesieni.
Roślina jednoroczna przechodzi cały cykl rozwojowy (od wykiełkowania z nasienia do wydania własnych nasion) w ciągu jednego okresu wegetacyjnego, ...
więcej

Roślina mięsożerna

Roślina tworząca pułapki chwytające i trawiące zwierzęta (głównie owady) w celu zaopatrzenia się w składniki pokarmowe.
Rośliny mięsożerne (łac. plantae carnivorae), znane są także pod mniej precyzyjną nazwą jako rośliny owadożerne (łac. plantae insectivorae). ...
więcej

Roślina owadożerna

Roślina tworząca pułapki chwytające i trawiące owady w celu zaopatrzenia się w składniki pokarmowe - inaczej roślina mięsożerna (prawidłowa nazwa).
więcej

Rozsada

Rośliny wyprodukowane z nasion, przygotowane do wysadzenia na miejsce stałe.
Przygotowanie rozsady to nic innego jak uprawa roślin w kontrolowanych warunkach uprawowych, przed wysadzeniem na miejsce stałe. W tym okresie zapewniamy ...
więcej
S

Sad

Teren na którym zasadzono drzewa owocowe i krzewy owocowe, do użytku własnego (przydomowy) lub produkcyjnego. Małe sady często nazywane sa ogrodami owocowymi.
Drzewa owocowe w sadzie najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych. Odpowiednie nasłonecznienie jest konieczne do osiągnięcia optymalnej wielkości ...
więcej

Sadownictwo

Dział ogrodnictwa zajmujący się hodowlą i uprawą roślin owocowych.
Zgodnie z tą definicją są to zarówno drzewa i krzewy jak i krzewinki i byliny uprawiane w sadach i na plantacjach.
więcej

Skalniak

Inaczej ogród skalny. Jest to ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym odtwarzane jest górskie środowisko naturalne z roślinami wysokogórskimi, ale nie tylko. W ogrodach skalnych uprawia się w celach dekoracyjnych różnorodne rośliny ozdobne.
Skalniaki (ogrody skalny) są często mylone z alpinariami. Różnice są proste. Roślinami na skalniaku mogą być w zasadzie wszystkie rośliny karłowate ...
więcej

Skaryfikacja nasion

Uszkadzanie okrywy nasiennej w celu ułatwienia i przyspieszenia pobierania wody. Celem skaryfikacji jest przyspieszenie kiełkowania nasion.
Zabieg wykonywany jest w celu przyspieszenia kiełkowania nasion. Polega na sztucznym uszkadzaniu okryw nasiennych lub owoców np. orzecha w celu ułatwienia ...
więcej

Soliter

Pojedyncza, samotnie (z fr. solitaire – samotny)rosnąca roślina (bylina, krzew lub drzewo). Solitery wyróżniają się z reguły swymi walorami ozdobnymi – np. efektownym kwitnieniem lub zabarwieniem liści.  
Soliterami w ogrodach najczęściej bywają rośliny ozdobne przez cały rok – podczas kwitnienia, owocowania, okryte na jesieni atrakcyjnie przebarwiającymi ...
więcej

Storczykowate

Rodzina storczykowate (Orchidaceae) to druga pod względem liczebności gatunkowej rodzina roślin kwiatowych (po astrowatych). Należą do niej wyłącznie rośliny zielne, rosnące głównie w tropikach, często na innych roślinach (epifity).
Kwiaty zaawansowane ewolucyjnie, przystosowane do owadopylności. Prawie zawsze grzbieciste, często o wymyślnej budowie. Kwiat ma sześć płatków, ...
więcej

Stroisz

Gałęzie roślin iglastych (najczęściej świerka lub jodły) służące do okrywania na zimę rabat i kwietników.
Stroisz jest doskonałym naturalnym materiałem izolacyjnym do okrywania roślin przed mrozem. Ponieważ przepuszcza powietrze, można nim okrywać wszystkie ...
więcej

Sukulenty

Rośliny z mięsistymi, grubymi liśćmi, łodygami lub korzeniami w których magazynują wodę. Sukulenty przystosowane są do życia w środowisku suchym lub okresowo suchym.
Zależnie od miejsca, w którym rośliny gromadzą zapasy wody sukulenty dzielimy na liściowe i pędowe. Sukulenty liściowe magazynują wodę w ...
więcej

Systematyka

Nauka zajmująca się klasyfikacją, opisywaniem i katalogowaniem organizmów (zwierząt i roślin) oraz opisywaniem podobieństwa i pokrewieństwa między organizmami.
Jest to najstarsza dziedzina nauk biologicznych, nauka zajmująca się klasyfikowaniem, katalogowaniem oraz opisywaniem organizmów w oparciu o badania ...
więcej

Szkodnik

Każde zwierzę, które w wyniku swojej działalności, uszkadza roślinę uprawna. Szkodnikami mogą być owady, przędziorki, ptaki lub gryzonie.
Szkodniki uszkadzają organy roślin lub prowadzą do zniszczenia całej rośliny, min. poprzez wysysanie soków, zjadanie liści, czy drążenie tuneli ...
więcej

Szkółkarstwo

Dział ogrodnictwa i leśnictwa zajmujący się produkcją sadzonek drzew, krzewów i innych roślin. Miejsca gdzie uprawiane są młode rośliny nazywane są szkółkami.
  Najczęściej stosowany podział wyróżnia szkółki leśne, szkółki sadownicze i szkółki roślin ozdobnych. Rośliny można uprawiać zarówno ...
więcej
Ś

Ściółkowanie

Przykrywanie gleby wokół rośliny w celu zminimalizowania parowania wody oraz zapobiegnięcia wzrostu chwastów.
Ściółkowanie zapewnia roślinom lepsze warunki cieplne i wilgotnościowe oraz zapobiega zaskorupieniu się gleby a w niektórych przypadkach chroni ...
więcej

Środki ochrony roślin

Substancje lub mieszaniny substancji oraz żywe organizmy, przeznaczone do: 1) ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi, 2) niszczenia niepożądanych roślin, 3) regulowania wzrostu, rozwoju i innych procesów biologicznych w roślinach uprawnych, z wyjątkiem służących wyłącznie do nawożenia, 4) poprawy właściwości lub skuteczności substancji lub mieszanin substancji.  
W nazewnictwie międzynarodowym dla wszystkich środków ochrony roślin przyjęła się ogólna nazwa pestycydy. Termin środki ochrony roślin jest ...
więcej
T

Taras

Otwarta platforma przylegająca do dolnej kondygnacji budynku przeznaczona do rekreacji, często ozdabiana roślinnością parterową.
Na nierównym terenie tarasy wzmacniane są murkami oporowymi zapobiegającymi osuwaniu się gruntu. Taras górnych kondygnacji otaczany jest balustradą ...
więcej

Topiar

Topiary to formy roślin (drzew i krzewów) uzyskane poprzez ich systematyczne przycinanie dla uzyskania określonego kształtu.
Topiary mogą przybierać różne postacie - od parterowych żywopłotów, przez duże konstrukcje w postaci bram i ścian, do japońskiego bonsai ...
więcej

Torf

Rozłożony w warunkach beztlenowych mech torfowiec (Sphagnum moss) i inne gatunki mchów.
Torf powstał w wyniku procesu torfienia polegającego na biochemicznych i strukturalnych przemianach obumarłych szczątków roślinności bagiennej ...
więcej

Trawnik

Inaczej murawa. Zespół powiązanych ze sobą systemem korzeniowym traw, wykorzystywany w celach ozdobnych w parkach, ogrodach, przydomowych ogródkach itp.
Trawnik jest koszony systematycznie na niewielkiej wysokości w celu wytworzenia maksymalnej jednorodności i uniknięcia wytworzenia się kwiatostanów. Wyróżniamy ...
więcej

Trejaż

Jest to kratka porośnięta roślinami pnącymi, tworząca ściany ogrodowych wnętrz i ciągów.
Trejaż różni się od pergoli tym, że jest to budowla raczej płaska (w formie płotu) i w przeciwieństwie do pergoli nie posiada swojego wnętrza.
więcej
W

Warzywniak

Zwykle mały sklep, w który sprzedawane są świeże warzywa.
więcej

Warzywnik

Wydzielona część ogrodu, w której uprawiane są warzywa - inaczej ogród warzywny.
Jest to miejsce gdzie uprawiane są rośliny zielne (warzywa) w celach konsumpcyjnych.
więcej

Wiosna

Jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego.
Świat roślin i zwierząt budzi się do życia po zimie, a następnie rozpoczyna się pierwsza faza okresu rozmnażania, czyli dobieranie partnerów ...
więcej

Wrzosowate

Rodzina wrzosowate (Ericaceae) występuje na całej kuli ziemskiej, z wyjątkiem obszarów suchych. Są to zazwyczaj krzewy, krzewinki lub małe drzewa. Do wrzosowatych należą rodzaje: borówka i żurawina, a także egzotyczne i ozdobne rodzaje: różanecznik i azalia.
Preferują gleby wilgotne i kwaśne. Kwiaty promieniste lub rzadziej - grzbieciste, cztero- lub pięciokrotne. Płatki korony zwykle zrośnięte. Jeden ...
więcej

Wrzosowisko

Inaczej ogród wrzosowy. Jest to ogród składający się z roślin naturalnych wrzosowisk. W tym licznych odmian i mieszańców oraz roślin o zbliżonych wymaganiach siedliskowych.
Rośliny na wrzosowisku wymagają pełnego nasłonecznienia, gleby przepuszczalnej, piaszczystej, kwaśnej.
więcej
X

X

Symbol oznaczający mieszańca międzygatunkowego lub międzyrodzajowego.
Większość mieszańców to efekt krzyżowania ze sobą dwóch roślin różnych odmian, niektóre powstają w wyniku krzyżowania ze sobą dwóch roślin ...
więcej
Z

Ziemia

Podłoże, jednorodne lub skomponowane z wielu składników, przygotowane specjalnie dla określonych upraw ogrodniczych, np. ziemia kompostowa, ziemia torfowa, ziemia liściowa.
więcej

Zima

Jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.
Zima astronomiczna rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego i trwa do momentu równonocy wiosennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli ...
więcej

Zioła

Rośliny zielarskie – to wszystkie rośliny, które zawierają substancje wpływające na metabolizm człowieka i dostarczające surowców zielarskich. Są to gatunki lecznicze, przyprawowe, także trujące.
Grupa ta obejmuje przede wszystkim jednoroczne i dwuletnie rośliny zielne, ale także drzewa, krzewy, warzywa i byliny. Zalicza się do nich także ...
więcej
Ż

Żyzność gleby

Zdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślin. Stanowi zespół morfologicznych, fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych, biochemicznych i biologicznych właściwości gleby, zapewniających roślinom odpowiednie warunki wzrostu.
Miarą żyzności jest liczba gatunków roślin rosnących na danym terenie. Naturalna żyzność gleby jest wynikiem procesu glebotwórczego i zależy ...
więcej
Zobacz także
Czy warto malować pnie drzew owocowych na biało? Jak uprawiać "świąteczne" rośliny doniczkowe? Jak uprawiać hippeastrum (amarylis) w domu? Jak uprawiać szlumbergerę w domu?
Gardeners World
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera ZielonyOgrodek.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie Magazynu Gardeners' World Polska.
W naszym newsletterze znajdziesz:
  • artykuły o roślinach ogrodowych i doniczkowych,
  • reportaże z wizyt w ogrodach całego świata,
  • porady krok po kroku jak pielęgnować swój ogród,
  • gotowe projekty ogrodów,
  • informacje o nowych produktach, ofertach i promocjach.
Cień