Temat na czasie

ZIMOWANIE PELARGONII.­ Jak przechowywać kwiaty balkonowe przez zimę?
zimowanie pelargonii fot. Moja Pelargonia
Koniec sezonu nie musi oznaczać końca dla kwitnących pelargonii. Stosując się do kilku zaleceń można je łatwo przezimować. Potrzebne jest jednak chłodne i jasne pomieszczenie i trochę cierpliwości. Dowiedz się, jak przechowywać pelargonie przez zimę, by w kolejnym sezonie cieszyć się ich urodą.  

Regulamin konkursu - NAJPIĘKNIEJSZY ZIELONY ZAKĄTEK

REGULAMIN KONKURSU "Najpiękniejszy zielony zakątek"

1. Organizator

Organizatorem konkursu pod nazwą "Najpiękniejszy zielony zakątek" (zwanego dalej jako "Konkurs"), jest redakcja portalu www.zielonyogrodek.pl, wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-197) przy ul. Leszczynowej 11. NIP 527-020-01-77 Kapitał zakładowy 700 000,00 zł Numer KRS: 0000035930) zwany dalej "Organizatorem".

2. Czas trwania

Konkurs "Najpiękniejszy zielony zakątek" jest organizowany w dniach: od 12 lipca do 2 sierpnia 2012 roku.

3. Zasięg terytorialny
Konkurs organizowany jest na terenie Polski. Jego przebieg ma miejsce stronie galeria.zielonyogrodek.pl.

4. Uczestnictwo

4.1 W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat i mają konto na galeria.zielonyogrodek.pl.

4.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy organizatora.

4.3 Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie jedynie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego.

5. Zasady Konkursu
5.1. W konkursie biorą udział zdjęcia ogrodu umieszczone na stronie galeria.zielonyogrodek.pl w dniach od 12 lipca do 2 sierpnia 2012 roku.

5.2.W Konkursie biorą udział użytkownicy, którzy umieszczą na stronie galeria.zielonyogrodek.pl przynajmniej 5 zdjęć własnego zielonego zakątka - swojego ogrodu, tarasu, balkonu.

5.3. Każdy użytkownik może zarejestrować dowolną ilość zdjęć i albumów własnego zielonego zakątka - swojego ogrodu, tarasu, balkonu.

5.4. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie zdjęcia własnego autorstwa. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia, że jest autorem załączonego zdjęcia, że posiada do niego wszelkie prawa autorskie i nie istnieją żadne przeciwwskazania prawne lub faktyczne do jego zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora konkursu. W wypadku gdyby oświadczenie uczestnika okazało się niezgodne z prawdą, Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich oraz naprawić wszelkie spowodowane tym szkody.

5.6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nie wiąże się z wnoszeniem opłat.

5.7. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem nieodwołalnej zgody na nieograniczone korzystanie z nadesłanego zdjęcia lub jego fragmentów przez Organizatora konkursu. Zgoda ta dotyczy w szczególności publikacji w prasie i na stronie internetowej.

5.8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które:
a. naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
b. są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub mogą być uznane za obelżywe, kojarzyć się z przemocą lub rasizmem i innymi przejawami dyskryminacji;
c. odnoszące się do polityki, religii, hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych;
d. zawierają pornografię zarówno osób dorosłych, jak i dzieci;
e. zawierają wizerunki osób powszechnie znanych, w szczególności aktorów, muzyków, sportowców, jak również postaci z filmów animowanych, i innych, chyba, że wyraziły one zgodę na zrobienie odpowiedniego zdjęcia;
f. zawierają znaki towarowe lub inne treści, do których prawa przysługują osobom trzecim, w szczególności produkty markowe, znaki promocyjne, oznaczenia handlowe i firmowe, loga przedsiębiorstw lub organizacji, symbole organizacji lub partii politycznych, znaki i symbole związanych z igrzyskami olimpijskimi za wyjątkiem logo Organizatora.
g. niewłaściwe z innych powodów.

5.9. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania galerii konkursowej.

5.10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika i/lub zdjęcia.

6. Wyłonienie Zwycięzców

6.1. Wyniki ogłoszone zostaną do dnia 3 sierpnia 2012 roku na stronie www.zielonyogrodek.pl oraz stronie serwisu na Facebooku.

6.2. Zwycięzcami konkursu są 4 osoby, które zostaną wytypowane przez jury redakcyjne.

6.3. Nagrodami w konkursie są 4 książki o tematyce ogrodniczej:

  • "Uprawa krzewów owocowych", autor: Jean-Marie Polese - Wydawnictwo RM;
  • "Uprawa pomidorów", autor: Jean-Marie Polese - Wydawnictwo RM;
  • "Płoty i płotki", autor: Ingald Anderson - Wydawnictwo ARKADY;
  • "Nawierzchnie w ogrodzie", autor: Richard Key - Wydawnictwo ARKADY.


6.4. Zwycięzcy mają 2 tygodnie od dnia ogłoszenia wyników na przesłanie na mail redakcja@zielonyogrodek.pl adresu, na który ma zostać dostarczona nagroda (tylko i wyłącznie na terenie Polski), w innym przypadku prawo do nagrody przepada. Nagroda jest przekazywana innemu uczestnikowi konkursu wybranemu przez redakcję.

6.5. Nagroda będzie dostarczona do zwycięzcy w ciągu 2 tygodni od dnia przesłania przez zwycięzcę adresu dostawy. Koszty przesyłki nagrody pokrywa Organizator.

6.6. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani ekwiwalent pieniężny.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w dowolnym momencie.

7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych nagród i opcji w trakcie trwania konkursu jak również po jego zakończeniu.

7.3 Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania konkursu, po wcześniejszym przedstawianiu na stronie www.zielonyogrodek.pl zasad jego przedłużenia.

7.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu.

7.5 Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

Zobacz też:

 

Polecamy produkty ogrodnicze w sklepie internetowym Sadowniczy.pl


Gardeners World
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera ZielonyOgrodek.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie Magazynu Gardeners' World Polska.
W naszym newsletterze znajdziesz:
  • artykuły o roślinach ogrodowych i doniczkowych,
  • reportaże z wizyt w ogrodach całego świata,
  • porady krok po kroku jak pielęgnować swój ogród,
  • gotowe projekty ogrodów,
  • informacje o nowych produktach, ofertach i promocjach.
CieńZABEZPIECZANIE roślin ogrodowych przed mrozem

Dowiedz się, jak zabezpieczać rośliny ogrodowe przed mrozem. Podczas zimy narażone są one na przemarznięcie lub przesuszenie, w wyniku ...